Informace pro rodiče: postup při pozitivním testu ve škole

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o tom, co se bude dít, když se u dítěte objeví pozitivní výsledek testu. V prvé řadě je nutné zachovat klid a dát dítěti maximální podporu – a to buď z Vaší strany, budete-li u testování přítomni, nebo samozřejmě ze strany pedagogů, kteří budou na testování dohlížet ve třídách. Paní učitelky budou o této možnosti se žáky mluvit před testováním, aby děti pochopily, že se to může stát každému z nich, a děti případně uklidní. Budou s dětmi hovořit citlivě a přiměřeně jejich věku, zároveň děti dostanou pravdivé informace o možných variantách postupu. 

Co se tedy bude dít po zjištění pozitivního výsledku? Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že je u testování rodič (či jiná třetí osoba za účelem asistence), odchází s dítětem ven, kde společně vyčkají na potvrzení školy o pozitivním výsledku testování. V případě pozitivně testovaného ve třídě, kde není rodič přítomen, je třeba dítě izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. 

Škola následně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a dohodne se s ním na dalším postupu. Zákonný zástupce si ve škole dítě vyzvedne, zároveň obdrží potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu. Souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy jsme pro Vás vyhotovili a stáhnete si ho zde.

Dále zákonný zástupce telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informuje o pozitivním testu dětského lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (včetně školní družiny) v některém z předchozích dvou dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu jak u dítěte či žáka, tak u svého zaměstnance škola bezodkladně zašle KHS seznam dětí, které byly v předcházejících dvou dnech ve škole v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu. KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku. 

Po vystavení žádanky se osoby (jejich zákonní zástupci) samy hlásí k registraci k RT-PCR vyšetření. Návod pro případ budoucí potřeby přikládáme zde.

Mgr. Olga Síbrtová