Informace k provozu školy od 3. května 2021

Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vás informovala o změnách v provozu školy od 3. května 2021. Organizace prezenční výuky bude stejná jako dosud (vstup do školy, vzdělávání v mateřské škole, rotační výuka na prvním stupni, celodenní školní družina pro žáky rodičů vybraných profesí (IZS), individuální a skupinové konzultace, školní stravování, odpolední družina aj). O dílčích změnách v prezenční i distanční výuce Vás budou průběžně informovat třídní učitelé či vyučující jednotlivých předmětů. 

Součástí vzdělávání nadále není zpěv, zakázány jsou v našem kraji i sportovní činnosti ve školách, s výjimkou mateřské školy, kde jsou sportovní činnosti umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory. 

Nadále je povolen vstup třetích osob do prostor školy pouze v nezbytně nutných případech. 

Preventivní antigenní testování se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Přeji Vám hezké jarní dny!

Mgr. Olga Síbrtová