Děti ve škole vědí, že čistota je půl zdraví

Školní družina se zapojila do dalšího ročníku Domestos pro školy. Tato každoroční akce má za cíl připomenout, jak důležité je dbát na čistotu. Lovci bakterií a virů byli letos obzvláště potřeba. Děti z družinky plnily úkoly hravou a zábavnou formou. Koncept aktivit byl zaměřen na boj s bakteriemi a byl upraven tak, aby co nejvíce pomohl v době pandemie. „Děti se učily, jak vyrobit a označit lahvičku s dezinfekcí a jak si správně mýt ruce. K tomu jsme společně vyrobili přesýpací hodiny na stopování času. Mýt si totiž ruce třicet vteřin, to je věda,“ vysvětluje vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.

Dětem se tyto činnosti líbily a hned pochopily, proč je správná hygiena důležitější než kdy jindy. Zapojilo se dvacet čtyři dětí ze školní družiny Myšáků. A právě díky nim získala škola certifikát Hygienicky čistá škola. „Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Monice Čempel, která školní družinu do projektu přihlásila a zajištovala jeho koordinaci, a také paní asistentce Jarmile Kociánové a paní vychovatelce Ing. Alici Červenkové za plnění úkolů spolu s dětmi. Do dalších ročníků se určitě zase rádi zapojíme,“ dodala vedoucí vychovatelka. 

Projekt Domestos tak hezky uzavřel Měsíc zdraví ve školní družině, ve kterém se děti zabývaly zdravým životním stylem a prevencí proti nemocem.

Bc. Hana Horáková