Přijímací zkoušky na klavír a flétnu

Naše škola je pobočkou kopřivnické První soukromé základní umělecké školy MIS music, o. p. s. V Lichnově se pod hlavičkou této školy vyučuje v odpoledních hodinách hra na klavír a flétnu. Žákům naší školy je díky tomu umožněno získat hudební vzdělání přímo ve své domovské škole, aniž by museli dojíždět do Kopřivnice, Frenštátu či kamkoliv jinam. 

Přijímací zkoušky do základní umělecké školy se pro školní rok 2021/2022 v lichnovské pobočce uskuteční v pátek 4. června 2021 od 12 do 16 hodin. Zájemci se mohou přihlašovat přes rezervační systém online na stránkách zde, kde vyplní, že budou navštěvovat pobočku v Lichnově.

Mgr. Olga Síbrtová