Expecto patronum úspěšně odstartováno. A bylo to boží!

logo Moravskoslezského kraje

Po návratu do škol z distanční výuky jsme úspěšně navázali na rozjetý projekt Lichnov: Pošli to dál. Tentokrát si den plný zábavy a her užili naši prvňáčci, kteří v pondělí 31. května 2021 navštívili skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici, aby si přivolali kouzelným zaklínadlem Expecto patronum svého ochránce. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování. 

„Děti z I. A se moc těšily, až vyrazíme do Vanaivanu. Nevěděly, co je tam čeká, ale tušily, že tam bude zábava. Počasí nám přálo, tak se všechny hry odehrály venku. Děti hledaly stopy vlků, které byly ukryty v okolí skautského centra, vyzkoušely si jít za vlčím voláním se zavázanýma očima a taky se jim moc líbila hra, kdy běhaly s tkaničkami za pasem a vzájemně si je braly,“ popisuje pěkný den strávený ve skautském centru Bc. Barbara Vaculínová, třídní učitelka I. A. Důraz těchto soutěží je kladen na posílení týmovosti a spolupráce mezi dětmi, aby se naučily toleranci a porozumění. 

Domů děti odjížděly plné dojmů, s radostnými pocity, s úsměvy na tváři a otázkami: Kdy pojedeme do Vanaivanu příště?

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže.

Bc. Hana Horáková