Další první třída si na adapťáku vyčarovala kouzelné zážitky

logo Moravskoslezského kraje

Expecto patronum – Vyčaruj si patrona! Mocné kouzlo žije. Důkazem je pokračování projektu Lichnov: Pošli to dál zaměřeného na oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

V úterý 1. června 2021 vyrazila na jednodenní kurz do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici třída I. B. „Těšili jsme se na bohatý program plný her zaměřených na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání,“ nadšeně popisuje program třídní učitelka prvňáčků Mgr. Markéta Martinů. 

Po celou dobu se ze všech koutů Vanaivanu ozýval smích a radost z plnění zajímavých úkolů. „Zkoušku zručnosti, paměti, odvahy a zvládání vlastních emocí si děti vyzkoušely v nelehkých podmínkách, kdy měly překonat Vlčí stezku. Součástí bylo i nalezení důležité části znaku – tedy siluetu vlčí hlavy. A to se nakonec společnými silami podařilo. Mám velkou radost,“ dodává učitelka. 

K celkové pohodě přispělo krásné počasí, nabalené svačinky a také výborný oběd dovezený z naší školní jídelny – vývar a buchtičky s krémem. „Děkujeme našim milým kuchařkám, že dětem takovou dobrotou připomněly jejich svátek – Den dětí,“ zasílá vzkaz kolegyním ze školní jídelny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál v roli metodika prevence organizuje. „A poděkování patří rovněž našemu zřizovateli, že se během adaptačních kurzů stará o zavážku obědů do Vanaivanu. Je to pro nás velmi cenná pomoc,“ doplňuje zástupkyně ředitelky.

Bc. Hana Horáková