Volby do školské rady: oznámení členů volební komise

Volby do školské rady se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebním řádem Školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, který vydala Rada Obce Lichnov. 

Ředitelka školy jmenuje tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb. Členové komise jsou:

Mgr. Monika Čempel 

Ing. Alice Červenková 

Ing. Jarmila Halamíčková

Mgr. Olga Síbrtová