Pohádkový závěr školního roku připravili deváťáci pro mladší žáky

Ve škole se již stalo tradicí, že koncem června uspořádají žáci devátého ročníku program pro své mladší kamarády. I tento rok se tohoto privilegia žáci zhostili, a to přímo pohádkově. 

„Deváťáci vytvořili pro své mladší spolužáky trasu, kde na ně na jednotlivých stanovištích čekali v přestrojení za pohádkové bytosti a prověřovali jejich schopnosti v různých oblastech. Celá pohádková cesta začala na hlavní chodbě, kde pohádkoví průvodci rozdali dětem mapu a vyslali je na dobrodružnou výpravu,“ popisuje pohádkový den třídní učitelka deváťáků Mgr. Bohdana Hutyrová, hlavní pohádková bytost a organizátorka v jednom.

Děti čekaly disciplíny jako poznávání jídla poslepu u dvou kuchtiček či překážková dráha v lese. Červená karkulka s myslivcem u dětí zase prověřovala, jak zvládají skákat v pytli. Fotbalové hřiště se proměnilo v armádní kemp, kde žáci absolvovali vojenský výcvik. Členky sboru mladých dobrovolných hasičů zase testovaly, jak by žáci obstáli při hašení požáru. 

Děti na cestě za dobrodružstvím provázeli jejich třídní učitelé a byly jim nápomocny i asistentky pedagoga. „Každý výkon byl odměněn razítkem do pohádkové kartičky a při návratu po předložení kartičky čekala žáky sladká odměna. Zdálo se, že cestu pohádkovými stanovišti si všichni užili a připravených úkolů se zhostili statečně. Deváťáci vynaložili velkou míru empatie a trpělivosti při práci s mladšími dětmi na jednotlivých stanovištích a svůj úkol zvládli na výbornou,“ shrnuje závěr hrdě jejich třídní učitelka. Všichni si odnesli spoustu zážitků a celá akce vedla k oboustranné spokojenosti.

Bc. Hana Horáková