Kdopak by se školy bál? Předškoláci na návštěvě v základní škole

V úterý 22. června 2021 čekal předškoláky z lichnovské mateřské školy velký den. Mohli totiž navštívit základní školu a podívat se na místa, která ještě kvůli komplikacím s epidemií neviděli. U hlavního vchodu už je čekala Mgr. Monika Hanzelková, která se má stát jejich třídní učitelkou, a byla připravena jim vše ukázat. 

„Nejprve si děti prohlédly přízemí školy, tedy prostor, kde budou trávit nejvíce času, a navštívily místnost první třídy a školní družiny,“ přiblížila dění ve škole vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. Tam čekaly děti různé aktivity: z kostiček vytvářely barevnou řadu dle instrukcí a zároveň si přitom zopakovaly barvy v angličtině nebo na obrázku léta vyhledávaly dopravní prostředky, kterými můžou cestovat na dovolenou. Taky pracovaly s magnetickou tabulí, kam přiřazovaly k číslům počet teček z kostky. 

„Na závěr se děti společně s paní učitelkou posadily do kruhu a představily se. Paní učitelka jim ukázala maskoty Agátu, Matýska a Oskara, kteří je budou provázet celý školní rok,“ popisuje detaily návštěvy školy vedoucí učitelka mateřské školy. 

Dětem se návštěva velmi líbila a moc se do školy těší. My jim přejeme, aby jejich vstup do první třídy byl úspěšný a vše se jim dařilo.

Bc. Hana Horáková