Předškoláci pasováni na školáky: slavnostní rozloučení s jednou životní etapou plné her a soutěží

Pasování předškoláků na školáky v naší mateřské škole se uskutečnilo ve středu 23. června 2021. Den se nesl v pestré nabídce aktivit, které si pro děti připravily jejich učitelky.   

Než došlo k samotnému pasování, čekaly na děti různé dovednostní hry a soutěže. Při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích provázely tři skupinky dětí učitelky Ivana Hosová, Monika Štěrbová a asistentka pedagoga Mgr. Barbora Žabenská. 

„Děti procvičovaly svou obratnost ve třech různých drahách s různým zakřivením. Tady si vyzkoušely, kterou z připravených drah lze proběhnout nejrychleji. Na dalším stanovišti zase procvičovaly přesnost při foukání. Musely polystyrenový míček, který představoval loď, zakotvit do přístavu v podobě plastového kelímku,“ popsala vybrané činnosti paní učitelka Iva. Jako poslední musely děti najít velké mince a jejich hodnotu znázornit pomocí žetonů. 

„Dětem se úkoly moc líbily. Mnohé z nich si je vyzkoušely i opakovaně. Když se někomu něco nepodařilo, ostatní jej povzbuzovali, fandilo se a tleskalo se, takže byl ve školce pořádný rej,“ popisuje soutěže a hry ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která slavnostní dopoledne strávila ve školce spolu s dětmi.  

Závěrem celého dopoledne bylo samotné pasování, na které děti velmi netrpělivě čekaly. Pasování zahájily písničkou a konečně slibem předškoláků, po kterém následovalo předání dárků. Děti dostaly své „školkové“ vysvědčení a vylosovaly si dárek v podobě peněženky, která se jim bude po prázdninách určitě hodit. „Děti mi ukazovaly své peněženky a některé se chlubily, že si je s kamarády hned vyměnily,“ uvádí s úsměvem ředitelka s tím, že poděkování za nákup upomínkových předmětů patří Spolku rodičů a přátel školy, který na něj uvolnil finanční prostředky.   

„Přejeme všem předškolákům mnoho štěstí a úspěchů v jejich nové etapě života, která na ně čeká po prázdninách, těšíme se na ně ve školních lavicích a věříme, že školní léta jim přinesou – kromě vzdělání – spoustu neobyčejných společných zážitků,“ dodává závěrem ředitelka.

Bc. Hana Horáková