Budoucí prvňáčky jsme pozvali na virtuální prohlídku školy. Nyní školu otvíráme i ostatním dětem

Letošní školní rok byl – stejně jako ten loňský – negativně ovlivněn epidemií koronaviru a po dlouhou dobu rovněž zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole či zákazem vstupu třetích osob. Proto jsme si už podruhé vyzkoušeli zápis do první třídy distanční formou. Našim pedagogům ale bylo líto, že nemohli budoucí prvňáčky spolu s jejich rodiči přivítat ve škole na prohlídce a informativních třídních schůzkách. Proto neváhali a vytvořili pro děti prohlídku virtuální. 

„S nápadem přišla na poradu vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně Mgr. Markéta Martinů, která se nakonec ujala ve virtuální prohlídce hlavní role,“ popisuje zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková. Poděkování za její realizaci patří také naší specialistce na únikové hry, učitelce matematiky Mgr. Evě Pustějovské a správci sítě Bc. Janu Rekovi.  

Do prostor školy se budoucí prvňáčci podívali alespoň takto. Zároveň si zahráli hru s pátráním po písmenech, která posloužila jako heslo k nalezení průvodců první třídou. „Věřím, že aktivita byla pro děti zajímavá, i když ke splnění úkolů určitě ještě potřebovali pomoc rodičů. Snad byl pro ně čas strávený společně u hry zajímavý a podpořil u dětí těšení se na školu,“ dodává dále zástupkyně ředitelky. 

Touto cestou bychom se s prací našich kolegů podělili také s dalšími dětmi. „Třeba je jim některým po škole o prázdninách smutno,“ směje se zástupkyně ředitelky. Odkaz na prohlídku, který prvňáčci dostali po zápisu v průběhu května, naleznete zde.

„Jsme ale stejně rádi, že naši budoucí prvňáčci – alespoň ti z řad naší mateřské školy – nakonec měli možnost do školy zavítat a seznámit se svou třídní učitelkou,“ zmiňuje nakonec zástupkyně ředitelky červnové setkání dětí s Mgr. Monikou Hanzelkovou ve škole. A nám nezbývá, než se na děti těšit v září a věřit, že ony to mají podobně. Zatím ale přejeme hezké letní dny!

Mgr. Olga Síbrtová