Vyhlášení výsledků voleb do školské rady ze dne 8. září 2021

Volební komise ve složení Ing. Alice Červenková, Mgr. Monika Čempel, Ing. Jarmila Halamíčková vyhlašuje na základě sečtených hlasů výsledky voleb do školské rady pro volby třetiny členů školské rady za pedagogické pracovníky a třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Výsledky volby třetiny členů školské rady za pedagogické pracovníky

Celkem hlasovalo 26 pedagogických pracovníků, což je 83,9 % oprávněných osob. Do školské rady byli řádně zvoleni:

  1. Mgr. Martina Bílková
  2. Mgr. Markéta Martinů
  3. Mgr. Ondřej Švrček

Výsledky volby třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Celkem hlasovalo 117 zákonných zástupců, což je 56,0 % oprávněných osob. Do školské rady byly řádně zvoleny:

  1. Mgr. Petra Sztuchlíková
  2. Ludmila Tichavská
  3. Ing. Michaela Klímková

Za volební komisi

Ing. Alice Červenková