Evropský den jazyků: slavili jsme kulturní a jazykové rozmanitosti

V pondělí 27. září 2021 naše škola oslavila Evropský den jazyků. Program zaměřený především na druhý stupeň byl rozdělen do dvou částí. 

„Náplní první části byly tři přednášky. Na dvou z nich se podílely učitelky naší školy. Francii nám představila Ing. Helena Sarrahy, která v této zemi několik let žila. Také nám prozradila, že si z Francie přivezla do České republiky manžela. Zemi a její zvyklosti zná tedy dokonale, a tak dokázala žáky hodně zaujmout. Všichni už vědí, jak vypadá přivítání, když se dva Francouzi setkají, a někteří se dokonce naučili základní francouzské zdvořilostní fráze,“ popisuje učitelka jazyků Mgr. Hana Poláková, která Evropský den jazyků v naší škole zorganizovala. 

Angličtinářka Mgr. Gabriela Mynářová seznámila žáky se svými zážitky, které získala během ročního pobytu ve Spojených státech amerických. Mimo jiné popsala i školu, kterou navštěvovala, a tak mohli žáci srovnat, co máme u nás jinak. 

„Poslední prezentující byla Veronika Adamčíková, která dlouhodobě žije ve Velké Británii. Podělila se s námi o své každodenní zkušenosti z této země,“ uvádí dále Hana Poláková s tím, že akce byla rozdělena do dvou částí. Tou první byly právě přednášky, ve druhé byla aktivita přesunuta naopak na žáky. 

„Každá třída druhého stupně měla za úkol zajímavým způsobem prezentovat jednu evropskou zemi, kterou si vylosovali. Žáci vytvořili velmi pěkné práce – kreslili, stříhali, lepili, někteří dokonce i vařili! Svá díla poté vystavili na hlavní chodbě školy, kde se na ně mohli podívat i jejich spolužáci z nižších ročníků,“ popisuje Hana Poláková. 

„Evropský den jazyků se mi moc líbil. Myslím si, že takové akce jsou fajn. Ne vždy je nutné učit se podle rozvrhu. Naopak, z tohoto dne si žáci odnesli spoustu zajímavých informací o zemích od lidí, kteří je nenavštívili pouze jako turisté, ale pobývali v nich mnohem více času, a měli je tedy příležitost poznat velmi dobře. Žáci se aktivně doptávali na podrobnosti. Já osobně jsem se dozvěděla spoustu nových informací,“ hodnotí netradiční výuku v rámci Evropského dne jazyků ve škole její ředitelka Mgr. Olga Síbrtová. 

„Rovněž se mi líbily prezentace evropských zemí, které žáci v jednotlivých třídách vytvořili. Do jejich přípravy, během níž museli samostatně vyhledávat a třídit informace, ale také mezi sebou komunikovat a spolupracovat, byli doslova zapálení. A musím konstatovat, že zadání pojali opravdu pestře. Do představení země zahrnuli také gastronomii a mě potěšilo, že mi sedmáci dokonce donesli k ochutnání maďarský guláš, který jeden z nich úplně sám uvařil,“ dodává ředitelka.  

„Určitě bych chtěla poděkovat učitelkám Haně Polákové, Gabriele Mynářové a Heleně Sarrahy, které se na přípravě tohoto dne nejvíce podílely. Zvláštní poděkování patří paní Veronice Adamčíkové, která v tento den do naší školy zavítala. Její povídání o Velké Británii jsem si moc ráda vyslechla, ochutnala jsem chipsy i pravý anglický čaj. Ten mi chutnal, ale zdálo se, že dětem úplně nešmakoval. Důležitým poznatkem je, že vše, co je za hranicemi naší vlasti, nemusí být nutně vždy lepší. Je dobré to zjistit, aby si člověk vážil věcí, které v naší zemi fungují dobře,“ uvádí závěrem ředitelka školy. 

Bc. Hana Horáková