Informace k povinnosti předkládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) před vstupem do školní jídelny

Vážení, 
pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. listopadu 2021, že mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). 

Ministerstvo doporučuje z tohoto důvodu zřízení výdejového okénka, což v podmínkách naší školy není možné. Proto Vás žádáme, aby pro obědy cizích strávníků (případně dětí a žáků školy první den nemoci či nařízené karantény), docházela osoba, která se může OTN prokázat. Z povinnosti dokládat OTN jsou vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let. 

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72 hodin u RT-PCR testů a ze 72 hodin na 24 hodin u Ag testů. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová