Informace o karanténních opatřeních v mateřské škole a zahájení distančního vzdělávání ve třídě Motýlků

Vážení rodiče, 
z důvodu potvrzené covid pozitivity u zaměstnance naší mateřské školy bude/je část dětí v karanténě a nebude moct docházet od pondělí 8. listopadu 2021 do naší mateřské školy. O této skutečnosti jsme Vás konkrétně informovali prostřednictvím e-mailů Vašich dětí určených pro komunikaci se školou, abychom předešli dalšímu kontaktu mezi dětmi a pedagogy, a chránili tak jejich zdraví. Postupovat budete podle pokynů KHS nebo dětského lékaře. 

Jak bude vypadat vzdělávání a další organizace v naší mateřské škole?

Třída Motýlků:

Protože se od pondělí 8. listopadu 2021 prezenčního vzdělávání nemůže z důvodu nařízené karantény dětí účastnit většina dětí, bude ve třídě Motýlků zahájeno distanční vzdělávání. Jeho povinnost je pro předškoláky, kteří by měli nastoupit od 1. září 2022 do první třídy. Vzdělávací nabídku Vám zašleme v úterý 9. listopadu 2021 v 7:30 do Google Učebny, kam jste dostali pozvánku. Vzdělávací materiály si rovněž můžete fyzicky vyzvednout v mateřské škole – rovněž v úterý 9. listopadu od 8:30 do 9:30 a dále od 12:00 do 13:00 hodin. Prosím zvoňte. 

V době distančního vzdělávání má dítě nárok na dotovaný oběd.  Všem dětem, které jsou ze třídy Motýlků v karanténě, jsme stravování v mš na celý týden odhlásili. Pokud budete mít o obědy zájem, prosím, opět si je přihlaste (na pondělí 8. listopadu telefonicky u vedoucí školní jídelny do 7:00 hodin, na ostatní dny prostřednictvím portálu strava.cz). Rovněž si přihlaste stravu před nástupem dítěte do mateřské školy po ukončení karantény lékařem. 

Děti, které nejsou v karanténě a budou se účastnit prezenčního vzdělávání v mateřské škole, budou zařazeny do třídy Sluníček. Obědy jsme jim ponechali tak, jak je měli nastaveny rodiče.  

Třída Sluníček:

Protože v této třídě nejsou „povinní“ předškoláci, tzn. děti, které mají od 1. září 2022 zahájit povinnou školní docházku, nebude v této třídě zahájeno distanční vzdělávání. Pro děti, kterým nebyla nařízena karanténa, bude školka standardně otevřena. Děti, kterým byla nařízena karanténa, se vracejí po ukončení karantény lékařem. 

Děti v karanténě mají nárok na dotovaný oběd první den nepřítomnosti v mateřské škole Tento oběd je centrálně odhlášen, pokud máte o něj zájem, prosíme, abyste si jej přihlásili u vedoucí školní jídelny v pondělí 8. listopadu do 7:00 hodin. Dětem, které nejsou v karanténě, jsme obědy ponechali tak, jak je měli nastaveny rodiče. 

Vyzvedávání obědů:

Oběd je možné si ve škole vyzvednout v době od 10:45 do 11:10 a dále od 13:30 do 13:45 hodin. Do jídelny se dostanete vchodem u školní jídelny, který Vám otevře pověřený pracovník školy. Není možné si zajišťovat oběd přes mateřskou školu. Oběd nesmí vyzvedávat osoba v karanténě. Před vstupem do školní jídelny je třeba se prokázat OTN (potvrzením o očkování, testování nebo prodělání nemoci covid-19 dle platných podmínek). Na MŠMT zjišťujeme možnost pouhého vyzvednutí oběda bez prokazování OTN, která se objevila na stránkách jednoho z našich krajů, nicméně počkáme s případnou úpravou vstupu do jídelny do potvrzení ministerstvem. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení a přejeme pohodové a klidné dny.

Mgr. Olga Síbrtová