Informace o karanténě v IX. třídě a zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče, 
žákům IX. třídy bude/byla nařízena karanténa z důvodu setkání s covid pozitivní osobou v období od středy 8. prosince do čtvrtku 9. prosince 2021. O karanténních opatřeních Vás informovala/bude informovat KHS.

Karanténa se netýká žáků, kteří nebyli tyto dny ve škole, jsou očkováni (a uplynulo 14 dnů od poslední dávky) nebo jsou ve lhůtě 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19. Tito žáci mají dle informací hygieny sledovat svůj zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění kontaktovat lékaře. 

Karanténu je možné ukončit negativním PCR testem absolvovaným nejdříve pátý den od kontaktu s pozitivní osobou, což vychází pro většinu žáků třídy na dny úterý 14. prosince až čtvrtek 16. prosince 2021 s tím, že žák může dorazit do školy až osmý den (po sedmidenní karanténě), tedy nejdříve v pátek 17. prosince 2021, pokud jeho test bude negativní. Karanténu ukončuje KHS nebo lékař. Pokud dítě nebude testováno, může se účastnit vzdělávání ve škole až po ukončení karantény v délce 14 dnů, tedy nejdříve po vánočních prázdninách. O konkrétních termínech Vás bude informovat KHS. 

Ve středu 15. prosince 2021 bude pro žáky, kterých se karanténa netýká, ještě zajištěno prezenční vzdělávání. Žákům v karanténě budou zaslány úkoly přes Google Učebnu. 

Od čtvrtku 16. prosince 2021 bude v devátém ročníku zahájeno distanční vzdělávání, které bude realizováno prostřednictvím úkolů v Google Učebně a hodin dle platného rozvrhu online hodin. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mohou přijít do školy, kde budou pracovat pod vedením pedagogického pracovníka a budou se zapojovat do distančního vzdělávání. Přítomnost ve škole je po dobu vyučování dle běžného rozvrhu hodin, nejdéle však do 13:05 hodin. V pátek bude rovněž standardně náboženství. 

Režim distančního vzdělávání může být v průběhu karantény žáků ukončen – podle počtu žáků, kteří se vrátí z karantény po negativních PCR testech. O dřívějším ukončení karantény prosím neprodleně informujte třídní učitelku Mgr. Ivanu Michaličkovou (e-mailem, DMSoftware). Denně vyhodnocujeme počty žáků, abychom se mohli co nejdříve vrátit k prezenčnímu vzdělávání – v deváté třídě je možné jej obnovit už v pátek 17. prosince 2021, pokud se Vám podaří absolvovat PCR test s negativním výsledkem.

Obědy žákům, kterých se týká karanténa, na dobu karantény odhlásíme, v případě jejich dřívějšího nástupu k prezenčnímu vzdělávání po absolvování PCR testu si je opět přihlaste. 

Mgr. Olga Síbrtová