Informace k organizaci vzdělávání v důsledku karanténních opatření od 24. ledna 2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
vzhledem k nastavený karanténním opatřením v naší škole bude výuka organizována takto:

1. stupeň:

1. ročník – distanční vzdělávání do středy 26. ledna 2022: úkoly v Google Učebně + online hodiny od úterý dle platného rozvrhu online hodin. O organizaci vzdělávání Vás bude informovat třídní učitelka. Všem žákům budou na tyto dny odhlášeny obědy, pokud je budete mít zájem odebírat, prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny telefonicky. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mohou do školy docházet, budou přiřazeni do jiné třídy ve vyšším ročníku. 

2. – 5. ročník – prezenční vzdělávání dle běžného rozvrhu hodin. Žáci V. třídy mají v pondělí 24. ledna 2022 pouze pět vyučovacích hodin, končí ve 12:10 (odchod domů/na oběd/do ŠD). Prosíme o pravidelné sledování programu DMSofware. Z důvodu četných absencí vyučujících může dojít k dalším změnám, případně krácení výuky. Standardně poběží v tomto týdnu většina prvostupňových zájmových útvarů a kroužků a rovněž doučování, nebudou se pouze pořádat kroužky Keramika a Just Dance.  

Školní družina:

Ranní družina – otevřena v běžném čase

I. oddělení ŠD (Myšáci) – nebude otevřeno (karanténa)

II. a III. oddělení ŠD (Smajlíci a Tygříci) – otevřeno v běžném čase

2. stupeň:

6. ročník – třídy VI. A i VI. B distanční vzdělávání do středy 26. ledna 2022: úkoly v Google Učebně + online hodiny dle platného rozvrhu online hodin. Žádáme o pochopení, nejsme v této chvíli schopni zajistit distanční vzdělávání v běžných parametrech z důvodu vysoké absence pedagogů. Naší prioritou je v této chvíli zajistit především prezenční vzdělávání. Všem žákům obou tříd budou odhlášeny obědy, pokud je budete mít zájem odebírat, prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny telefonicky. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mohou do školy docházet, budou přiřazeni do jiné třídy ve vyšším ročníku.

7. – 9. ročník – prezenční vzdělávání dle rozvrhu hodin. Z důvodu absence zhruba dvou třetin pedagogů druhého stupně bude výuka zkrácena během pondělí 24. ledna a úterý 25. ledna 2022 (a pravděpodobně i středy 26. ledna 2022) – pouze do 12:10 hodin (po páté vyučovací hodině odchod žáků na oběd/domů). Kroužky a zájmové útvary nebudou během pondělí a úterý probíhat.  

Doučování:

Pondělí – VIII. A – doučování (PI – AJ) posunuto na 6. hodinu – čas 12:20–13:05 (Mgr. Poláková)

Úterý – VII. – doučování (PI – M) posunuto na 6. hodinu – čas 12:20–13:05 (Ing. Halamíčková); IX. – příprava na PZ – zrušeno (Mgr. Michaličková, Mgr. Pustějovská). 

Středa – upřesníme, které doučování a ve kterém čase bude realizováno.

Děkujeme za pochopení a sledování případných dalších změn.

Mgr. Olga Síbrtová