Informace o karanténních opatřeních ve III. třídě a distančním vzdělávání v pondělí 31. ledna 2022

Vážení rodiče, 
vzhledem k potvrzení covid pozitivity ve III. třídě byly údaje o žácích, kteří byli přítomni ve škole v úterý 25. ledna a ve středu 26. ledna 2022, poskytnuty KHS k trasování. Na tyto žáky by se měla vztahovat karanténa, ve většině případů trvající do pondělí 31. ledna 2022 včetně. O karanténě a její délce byste měli být informováni KHS. 

Z tohoto důvodu bude v pondělí 31. ledna 2022 ve III. třídě distanční vzdělávání (dle § 184a školského zákona), které se bude realizovat formou úkolů zadávaných do Google Učebny. Úkoly budou dětem zaslány nejpozději během pondělního dopoledne. 

Žákům III. třídy bude na pondělí 31. ledna 2022 hromadně odhlášena strava. Pokud byste měli o oběd zájem, kontaktujte telefonicky vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Moniku Čempel na čísle 774 421 360 nejpozději do 8:00 hodin. 

Žáci, na které se karanténa nevztahuje, mohou v pondělí 31. ledna 2022 přijít do školy, budou zde pracovat pod vedením pedagogického pracovníka nebo budou zařazeni do jiné třídy (dle aktuálních personálních možností školy). 

Výpis z vysvědčení bude všem žákům rozdán v úterý 1. února 2022. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová