Informace o karanténních opatřeních v IX. třídě a distančním vzdělávání ve čtvrtek 3. února 2022

Vážení rodiče, 
vzhledem k potvrzení covid pozitivity v IX. třídě byly údaje o žácích, kteří byli přítomni ve škole v pondělí 31. ledna 2022, poskytnuty KHS k trasování. Na tyto žáky by se měla vztahovat karanténa, trvající do soboty 5. února 2022 včetně. O karanténě a její délce byste měli být informováni KHS. 

Z tohoto důvodu bude ve čtvrtek 3. února 2022 v IX. třídě distanční vzdělávání (dle § 184a školského zákona), které se bude realizovat formou úkolů zadávaných do Google Učebny a online hodin, na které budou žáci pozváni svými vyučujícími.

Žákům IX. třídy bude na čtvrtek 3. února 2022 hromadně odhlášena strava. Pokud byste měli o oběd zájem, kontaktujte telefonicky vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na čísle 556 808 547 nejpozději do 8:00 hodin ráno. 

Žáci, na které se karanténa nevztahuje, mohou ve čtvrtek 3. února 2022 přijít do školy, budou zde pracovat pod vedením pedagogického pracovníka nebo budou zařazeni do jiné třídy (dle aktuálních personálních možností školy). 

Přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole je možné si ve čtvrtek 3. února 2022 a následně v příštím týdnu vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách: http://www.zslichnov.cz/o-skole/uredni-hodiny/

Do školy (pro obědy či přihlášky) nesmí přijít osoba, které byla nařízena karanténa nebo izolace. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová