Informace o termínu zápisu do základní školy na školní rok 2022/2023

Termín zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2022/2023 je stanoven na čtvrtek 21. dubna 2022. V případě distanční podoby zápisu (bez možné osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců) pak bude probíhat ve dnech 19. až 22. dubna 2022. 

O organizaci zápisu Vás budeme informovat. Věříme však, že se budeme moci setkat osobně a že se zápis stane opět slavnostním okamžikem prvního vstupu dítěte do základní školy.

Mgr. Olga Síbrtová