Přednášky v mateřských školkách v Lichnově a Bordovicích se nesly v přátelském duchu

Pod záštitou Základní školy a Mateřské školy v Lichnově se uskutečnily dvě přednášky na téma školní zralost a připravenost nazvané Budoucí prvňáček. První z přednášek proběhla v lichnovské mateřské škole v úterý 8. března 2022 a druhá ve čtvrtek 10. března 2022 zase ve školce v Bordovicích.  

Oběma přednáškami provázely zkušené pedagožky, které působí v lichnovské základní škole: metodička prvního stupně Mgr. Markéta Martinů a speciální pedagožka Mgr. Monika Hanzelková. „V Bordovicích i v Lichnově se přednášky vydařily. Vidíme, že toto téma je rodiči bráno vážně. Také jsme se těšily z toho, že z řad rodičů vyrazili do školek rovněž otcové dětí, nikoliv pouze jejich maminky,“ přiznává Monika Hanzelková.

Přednášky probíhaly hravou formou. Paní učitelka Martinů si na malou chvíli zahrála malého předškoláka, který se pilně připravuje na dráhu školáka, čímž pobavila samotné posluchače. „Přednášky vedeme i zábavnou formou, aby se uvolnila atmosféra a všichni si to pěkně užili,“ doplňuje paní učitelka Martinů. 

Návštěvníci, kteří dorazili do Bordovic, měli možnost si některé činnosti sami vyzkoušet. „Ve školce byla nachystaná pro děti centra pro hrubou a jemnou motoriku, centrum uvolňovacích cviků a další. Je dobré si vyzkoušet na vlastní kůži to, co vlastně po dětech chceme,“ doplňuje paní učitelka Hanzelková.

Obou přednášek se zúčastnili i zástupci vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Síbrtová a její zástupkyně Mgr. Martina Bílková. Obě byly připraveny zodpovědět rodičům dotazy ohledně plánovaného zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků do lichnovské školy. 

Děkujeme ředitelce Mateřské školy Bordovice Bc. Martině Kaděrové a vedoucí učitelce lichnovské mateřské školy Mgr., Bc. Renatě Dreslerové, DiS., za organizaci přednášek a pozvání hostů.

Bc. Hana Horáková