Matematický klokan už přiskákal!

V březnu se žáci lichnovské základní školy zúčastnili soutěže Matematický klokan. „Soutěž je jednou z možností, jak podporovat a rozvíjet u žáků jejich nadání. Této soutěže se zúčastnili žáci druhého až devátého ročníku. Ve stejném období probíhá také ve více než šedesáti státech světa,“ prozrazuje Mgr. Bohdana Hutyrová, koordinátorka Matematického klokana. V České republice se poprvé konala v roce 1995! Soutěžící jsou podle věku rozdělení do kategorií: Cvrček (2. až 3. ročník), Klokánek (4. až 5. ročník), Benjamín (6. až 7. ročník), Kadet (8. až 9. ročník).

„Žáci řešili dvacet čtyři netradičních matematických úloh, které byly dle obtížnosti rozděleny do tří kategorií. Musím všechny žáky naší školy pochválit, protože si vedli velmi dobře,“ uzavírá Mgr. Monika Wilczková, třídní učitelka IV. třídy. 

V kategorii Cvrček se umístili žáci ze III. třídy:

 1. Hynek Haluška
 2. Alex Tichavský
 3. Radim Zeman

V kategorii Klokánek se umístili žáci z V. třídy:

 1. Stanislav Růžička
 2. Jiří Růžička
 3. Tereza Kociánová

A jak si vedli žáci z druhého stupně?

V kategorii Benjamín se umístili žáci ze VII. třídy:

 1. Jakub Pícha
 2. Jakub Havel
 3. Sidney Rek

V kategorie Kadet se umístili:

 1. Eva Langerová (VIII. B) a Pavel Zeman (IX.)
 2. Anna Pustková (IX.)

Ještě jednou všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Bc. Hana Horáková