Informace o doučování od května 2022 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
měsíc květen je posledním v tomto školním roce, ve kterém probíhá v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Od května už ale nebude probíhat doučování pro žáky IX. třídy, kteří měli v rámci této aktivity v minulosti nasazen dvojnásobný počet hodin než ostatní třídy kvůli intenzivnější přípravě na přijímací zkoušky. 

Rozpis doučování na měsíc květen najdete zde.

V průběhu měsíce může dojít ke změnám v organizaci doučování dané tímto rozpisem – například na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti (může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin). Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová