Neotálejte s přihláškou do školní družiny! Zápis pro příští školní rok se blíží

Vážení rodiče, 
abychom mohli dobře zorganizovat školní družinu pro školní rok 2022/2023, je třeba zjistit počet zájemců. Proto prosím nezapomeňte své dítko přihlásit do školní družiny. 

Přihlásit jej můžete v termínu od 20. června do 24. června 2022, a to hned několika způsoby: 

  • elektronicky (naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na e-mail lucie.vavrova@zslichnov.cz);
  • vytištěnou a vyplněnou přihlášku poslat po svém dítěti, které dochází do školy; 
  • osobně předat ve školní družině v pondělí 20. června 2022 od 16:00 do 17:00 hodin. 

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy zde

Zápis se netýká budoucích prvňáčků, jejichž rodiče již přihlášky vyplnili během zápisu k povinné školní docházce. 

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií, která naleznete zde

Na budoucí družiňáčky se již těší paní vychovatelky a paní asistentky pedagoga.

Lucie Vávrová, DiS.