Před prázdninami jsme se pustili do velkého úklidu zahrady

Na první letní den, tedy úterý 21. června 2022, byla naplánována společná akce všech žáků a zaměstnanců školy, a to úprava okolí školy a sběr papíru. Žáci a pedagogové dorazili do školy v pracovním oblečení, mnozí vybaveni vlastním zahradním náčiním. Všichni byli připraveni na úklid, při kterém vždy zažijí spoustu legrace. 

Vedoucí akce pro druhý stupeň a zároveň koordinátorka pracovních činností na školních pozemcích Mgr. Monika Čempel naplánovala úseky úklidu pro jednotlivé třídy. 

„Pro všechny účastníky úklidu byly k dispozici pracovní rukavice a školní nářadí, které ze skladu žákům vydávala vedoucí akce pro první stupeň Lenka Matulová. Žáci se zdařile zhostili svých úseků. Zametali, pleli a odváželi plevel do kontejnerů. Okopávali své záhonky, na kterých v předmětu Člověk a svět práce pěstují různou zeleninu. Nezapomněli jsme ani na zahradu mateřské školy. Žáci osmých tříd tam sbírali šišky, čistili odtokové kanálky, zametali cesty, chodníky, čistili herní prvky a pleli záhonky s malinami,“ popisuje celodenní aktivity Monika Čempel. 

Sběrový papír si vzali na starosti nejstarší žáci devátého ročníku. Naplnili přistavený kontejner coby dup a posteskli si, že je to už naposled. Akce se velmi vydařila, protože i počasí bylo jako na objednávku. Všem zapojeným patří velký dík!

Bc. Hana Horáková