Měsíc září ve třídě Sluníček a jeho kamarádů

Prázdniny utekly rychleji, než bychom si přáli, a pro spoustu dětí byly první dny ve školce plné nových věcí, zážitků, neznámých situací a tajných přání. „Kdyby tu tak se mnou mohla být moje maminka.“ Je jasné, že to pro nové děti není jednoduché. Poprvé se pustit máminy ruky, vyrazit do mateřské školy, to jsou pro některé děti chvíle plné obav a slziček, které ale většinou zmizí společně s odchodem rodičů.

Snažíme se ulehčit tyto dny dětem i rodičům nabídkou adaptačního programu. A co udělat pro to, aby adaptace dopadla úspěšně? Nespěchejme, mějme pochopení, usmívejme se a vydržme! Jen tak pomůžeme dětem, aby nastávající čas strávený v mateřské škole byl pro ně časem radostným a příjemným.

První poprázdninové týdny v mateřské škole jsou především o setkání, navázání kontaktu s novými dětmi i rodiči, o seznámení dětí navzájem, o seznámení se školkou a jejím vybavením, ale také o vyprávění, o prázdninových vzpomínkách, a především o dostatečném prostoru pro volnou hru dětí.

„Ty nejmenší děti ze třídy Sluníček se seznámily s třídním maskotem Krtečkem a sluníčkem, kteří je denně vítají ve školce, ale také s novými kamarády. Naučily se zpívat sluníčkovou písničku, umývací, ale i uklízecí, aby šel úklid od ruky a s radostí, poskládaly si společně z PET vršků velikánské sluníčko, do kterého si každé z dětí vložilo svou značku, která je doprovází všude ve školce,“ popisuje činnosti, které děti zažily, jejich učitelka Bc. Marie Kvitová. Za pomoci učitelek a krásných malých otisků ručiček se samy děti staly kouzelnými sluníčky, které nás všechny s úsměvy vítají v naší šatně na nástěnce.

Měsíc září paní učitelky s dětmi ukončily dobrodružným, deštivým, ale nádherně barevně pláštěnkovým výletem do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, kde na nás čekal program s názvem „Od vajíčka k mláděti“ plný zajímavých videí a ukázek, včetně prohlídky venkovní expozice zvířecích pacientů záchranné stanice. Děti si výlet náramně užily stejně jako celý první seznamovací měsíc ve školce.

Monika Štěrbová