V duchu vzájemné spolupráce se nesl Evropský den jazyků

V pondělí 26. září 2022 na naší škole proběhl Evropský den jazyků. Tento den oslavuje všechny jazyky Evropy a nabízí velké množství aktivit k jejich poznání. „Jazyková rozmanitost je důležitým prvkem bohatého kulturního dědictví, proto i v naší škole chceme být součástí této tradice. Studium jazyků také pomáhá překonávat bariéry mezi lidmi a kulturami, které pak propojuje,“ popisuje důležitost znalosti cizích jazyků Mgr. Hana Poláková, která působí jako vedoucí učitelka předmětové oblasti cizích jazyků v lichnovské základní škole.

A tak se zapojil celý druhý stupeň a každá třída si vylosovala jednu evropskou zemi, kterou měla prezentovat. Žáci ve skupinách vyhledávali informace o jazyku, kultuře, zajímavých místech a osobnostech dané země. „Ze získaných informací vytvořili prezentaci, kterou vystavili ve své třídě. Byly to opravdu povedené projekty. Kromě krásných fotek, kreslených obrázků a poutavého textu přidali ještě jiná lákadla: rakouský řízek, sachr dort nebo italskou pizzu,“ popisuje snažení žáků Hana Poláková.

Když byli žáci hotovi, měli možnost si prohlédnout projekty svých spolužáků a následně vybrat třídu s nejpovedenější prací. Tou se stala třída IX. B se svou nádhernou prezentací Švédska.

V poslední hodině si žáci zkusili, zda se orientují v evropských městech. Nápovědy byly hned dvě: města měli rozklíčovat podle nápisů uvedených na fotografiích a také podle jazyka z puštěné z audio nahrávky. Den Evropských jazyků se chýlil ke konci a spěl k závěrečnému vyhodnocení. „Vybrali jsme skupinu žáků, která v kvízu získala nejvíce bodů. Ano, opět excelovali žáci z IX. B: Tomáš Macíček, Jan Suda a František Špaček. Kluci byli opravdu dobří! Ale poděkování patří všem žákům za vytvoření krásných prezentací. Procvičili si vzájemnou spolupráci, kreativně se realizovali a zjistili další zajímavosti o evropských zemích a jazycích,“ uzavírá povídání o nabitém dni Hana Poláková.

Bc. Hana Horáková