Ve znamení dobrých skutků: Naši zaměstnanci se zapojili do Národní potravinové sbírky

V sobotu 12. listopadu 2022 proběhlo podzimní kolo Národní potravinové sbírky. Tento den je dnem solidarity, kdy každý z nás může přispět tím nejjednodušším způsobem – nákupem a darováním trvanlivých potravin a drogerie. Je to jedna z největších celorepublikových charitativních akcí, jejímž partnerem je i Charita Česká republika. 

V HM Tesco Kopřivnice se pravidelně koná sbírka pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm, kde pracuje i naše kolegyně Anna Čechová, která v lichnovské škole vyučuje náboženství. A tak se i další pedagogičtí pracovníci rozhodli pomoci – zakoupením potravin a dobrovolnictvím v den konání sbírky v HM Tesco Kopřivnice.

„Do dobrovolnictví se zapojila celá školní družina a dále asistentky pedagoga Ing. Kateřina Boháčová, Bc. Radka Fluksová a Michaela Bačová. Dobrovolnictví spočívalo v informování zákazníků o konání sbírky, rozdávání letáčků a příjem potravin od dárců,“ popisuje charitativní činnost pedagogů v HM Tesco vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Celkově se v HM Tesco Kopřivnice vybralo 588,5 kilogramů trvanlivých potravin a 98 kilogramů drogerie. „Moc bych chtěla poděkovat všem kolegům za nákup potravin, vychovatelkám a asistentkám za dobrovolnictví v den sbírky, zaměstnancům HM Tesco Kopřivnice za péči o nás dobrovolníky a rovněž všem zákazníkům, kteří darovali potraviny a drogerii do připravených košů za pokladnami. Bylo velmi příjemné potkat i rodiče našich žáků a kolegy, kteří zakoupili potřebné potraviny a zapojili se s námi do sbírky,“ vzkazuje slova díků všem, kteří se do charitativní akce zapojili, Lucie Vávrová.

„Naše školní družina se často zapojuje do různých charitativních projektů. Společně s dětmi podporujeme Domov seniorů Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i seniory v Lichnově, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Kopřivnici, zapojujeme se do akce Světový den laskavosti, podpořili jsme svým vystoupením děti s handicapem na přehlídce Motýlek s úsměvem. Mám radost, že se naše paní vychovatelky a paní asistentky zapojily svou dobrovolnickou pomocí do Národní potravinové sbírky. Je vidět, že potřeba pomoci vychází přímo z jejich srdce, kterou i svým příkladem mohou vtisknout do srdcí dětem,“ hodnotí účast kolegyň na charitativní akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková