I ve školním roce 2022/2023 pracuje ve škole žákovský parlament. Prosím, seznamte se s jeho členy

Po menší odmlce způsobené dlouhodobou nemocí vedoucí žákovského parlamentu se v letošním školním roce znovu rozběhla jeho činnost. Role koordinátorky se ujala češtinářka a angličtinářka v jedné osobě Mgr. Gabriela Mynářová. Její pravou rukou budou další dva noví kolegové – učitel informatiky a matematiky Bc. Michal Karban a asistentka pedagoga Michaela Bačová.

Do žákovského parlamentu byli na začátku školního roku zvoleni vždy dva zástupci z každé třídy od pátého ročníku výše. Následně si zástupci žáků v rámci žákovského parlamentu zvolili svého předsedu a místopředsedu a rozdělili další funkce.

V jakém složení bude žákovský parlament letos pracovat? Prosím, seznamte se s jeho členy:

Josef Mičulka

předseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: německý jazyk

Koníčky: kroužek vaření na naší škole, hasičský kroužek a Duha Klubáci

Proč si mě třída zvolila? Protože jsem ochotný a šikovný.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým hlavním cílem bude přidat do cvičné kuchyňky nové vybavení.

Jakub Buzek

místopředseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: zeměpis

Koníčky: badminton, jízda na kole

Proč si mě třída zvolila? Třída si mě zvolila, protože se nebojím říct svůj názor a umím prosadit přání třídy.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem v tomto školním roce bude získat nové vybavení do školní cvičné kuchyňky a naplánovat různé akce pro žáky.

Jiří Přadka

fotograf ŽP

Třída:  IX.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk, matematika

Koníčky: motorky, požární sport, vojenská letadla (vojenská technika)

Proč si mě třída zvolila? Já jsem šel sám, protože nikdo jiný jít nechtěl, ale myslím si, že by mě zvolili, protože mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Aby se žáci ve škole cítili dobře.

Markéta Rečková

zapisovatelka ŽP

Třída: IX. A

Nejoblíbenější předmět: dějepis a angličtina 

Koníčky: čtení, malování, hudba, požární sport

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá a kreativní.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Zpříjemnit žákům pobyt ve škole.

Michaela Babincová

mluvčí ŽP

Třída: IX. B

Oblíbený předmět: přírodopis, matematika, chemie

Koníčky: plavání (sporty), čtení,

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá, mám dobré komunikační schopnosti.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem je prosadit názory žáků, aby i ostatní (nejen pedagogický sbor) viděli naše pohledy na věc a dokázali lépe porozumět nové generaci. 

František Špaček

„ajťák“

Třída: IX.B

Nejoblíbenější předmět: tělocvik, anglický jazyk

Koníčky: počítačové hry, vaření

Proč si mě třída zvolila? Třída má ve mě důvěru, mám již nějakou zkušenost z minula.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají.

Ema Holubová

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: přírodopis

Koníčky: hasič

Proč si mě třída zvolila?  Jsem zodpovědná, nebojím se říct svůj názor.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem bude vylepšit prostředí školy a pomoct s různými akcemi, které stmelí celou školu, ale i žáky mezi sebou.

Daniel Švec

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: matematika

Koníčky: Tojstoráci, šachy

Proč si mě třída zvolila: Asi mi věří.

Vojtěch Hlavička

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: běhání se psem, práce s traktorem, ježdění s traktorem

Proč si mě třída zvolila? Třída mě zvolila, protože jsem v parlamentu ještě nebyl a chtěl jsem si to zkusit. Spolužáci nechtěli, aby tam byli furt ti stejní, tak zvolili jiné dva lidi.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem ve školním parlamentu v roce 2022/23 je zlepšit či změnit něco na škole.

Filip Lukeš

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: hraní počítačových her, hospodářství

Anna Lišková

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: ráda vařím, hraju fotbal a tančím

Proč si mě třída zvolila? Netuším. J

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem pro tento rok je mít ve škole automat.

Kateřina Machalová

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: hasič, vaření

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby se všem ve škole líbilo.

Dominik Dresler

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: dějepis

Koníčky: modeláři

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby všichni chtěli do parlamentu.

Jakub Janeček

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: Matematika

Koníčky: housle, klavír, ukulele,

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu: Chtěl bych zrealizovat únikovku, kterou jsme minulý rok začali.

Nella Dreslerová

V. třída

Nejoblíbenější předmět: výtvarka

Koníčky: mažoretky

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Naplánovat přespávačku ve škole.

Pavlína Kutáčová

V. třída

Oblíbený předmět: matematika

Koníčky: basketbal

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady, které si umím i obhájit.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Trochu více školu zpříjemnit, např. opravit tělocvičnu + nové vybavení.

Děkujeme žákům za to, že nám o sobě něco prozradili, a budeme se těšit na jejich nápady a aktivity!

Mgr. Olga Síbrtová