Vánoční besídka mateřské školy přinesla radost z vystoupení dětí i společného setkání

Naše mateřská škola připravila na úterý 13. prosince 2022 setkání rodičů, prarodičů a dalších příbuzných s dětmi a učitelkami u vánočního stromku. Po dlouhé době způsobené covidovou pauzou tak bylo možné užít si společné odpoledne a podvečer s vystoupením našich nejmenších, diskotékou a zázemím kavárny s vynikajícími dezerty a skvělou obsluhou dětí ze žákovského parlamentu.

„Tentokrát jsme se rozhodli Vánoční besídku uspořádat v prostorách naší školy, kde děti z družinky nazdobily vánoční stromeček v prostorách hlavní chodby. Moc se mi líbí propojení mateřské školy a základní školy a je fajn nacházet příležitosti k návštěvě základní školy pro děti ze školky,“ pochvaluje si koncepci akce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že nakonec se podařilo zapojit díky vystoupení pro mateřinku také školní družinu a díky kavárničce s cukrárnou rovněž školní jídelnu a žákovský parlament.

„Kdo bydlí v bezprostřední blízkosti školy, mohl v prvním prosincovém týdnu zahlédnout z tepla svého domova skupinu malých trpaslíčků, teple oblečených v pestrých bundách, čepičkách a s papučkami v ručkách zachumlaných v rukavicích, jak pochodovali dopoledne do školy a po nějaké době zase zpět do školky,“ popisuje přípravy na akci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. Děti z naší školky ze třídy Sluníček a Motýlků tak každé ráno docházely do základní školy, kam si chodily se svými učitelkami pilně zkoušet své vystoupení.

V úterý 13. prosince vše vypuklo. Škola se v odpoledních hodinách otevřela veřejnosti a brzy byl prostor hlavní chodby zcela zaplněn nedočkavými diváky. „Venku se pomalu stmívalo, na obloze se objevovaly první hvězdy, čerstvý sníh jiskřivě zářil a do zaplněných prostor hlavní chodby mezi sedící i stojící návštěvníky vkročilo plno malých andílků, čertíčků a sněhuláčků. Vánoční besídka mateřské školky mohla začít,“ líčí slavnostní předvánoční atmosféru Markéta Martinů.  

Po slavnostním přivítání všech ředitelkou školy se rozezněly pod vedením učitelek mateřské školy vánoční písně, básničky, vánoční pohádka O stromečku a zvířátkách a čertovské tanečky. „Děti z obou tříd školky vytvořily pod vedením svých učitelek opravdu bohatý program. Návštěvníci se spokojeně usmívali, sledovali snahu svých dítek, tleskali nebo se snažili tyto jedinečné okamžiky zachytit na mobil. A i když u některých dětí zapracovala na vystoupení tréma, která při zkoušení vůbec nebyla znát, všichni se snažili děti podpořit – vždyť pro mnohé to bylo první veřejné vystoupení v životě vůbec,“ uvádí Olga Síbrtová.

Po samotném vystoupení dětí z mateřské školy pro ně na oplátku připravila překvapení školní družina. Děti z oddělení Smajlíků nachystaly pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové divadelní představení O červené karkulce. Samotný závěr akce pak patřil společnému posezení v kavárničce s cukrárnou a diskotéce.

Chod kavárny zajišťovala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s dětmi ze žákovského parlamentu. O čaj pro děti se postaraly naše kuchařky, ale gró celé nabídky zajistili sami rodiče. „Velké poděkování patří všem z řad rodičů a dalších, kdo se postarali o přípravu dobrot do cukrárny. Bylo neuvěřitelné, jak pestrý výběr jsme díky tomu mohli návštěvníkům nabídnout. Během malé chvíle se podařilo získat bez pár korun šest tisíc, které prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy poputují zpět k dětem z mateřské školy. Za to jsme vždy velice vděční, a proto všem šikovným pekařům a pekařkám děkujeme, stejně jako těm, kteří nákupem v kavárně na tento krásný výtěžek přispěli,“ uvádí ředitelka školy.

„Poděkování patří všem, kdo se na akci jakkoli v podíleli – především našim čtyřem paním učitelkám mateřské školy, které mají největší zásluhu na přípravě vystoupení. Ze základní školy to pak byli za školní družinu paní vychovatelka Ing. Alice Červenková a paní asistentka Jarmila Kociánová, za přípravu kavárny paní učitelka Mgr. Monika Čempel a paní asistentka Michaela Bačová. Poděkování patří také Smajlíkům a dětem ze žákovského parlamentu. Za technickou podporu při ozvučování dětí jak během zkoušek, tak při vystoupení patří díky učitelům Mgr. Ondřeji Švrčkovi a Bc. Michalu Karbanovi. Velkou pomoc jim ochotně poskytl žák páté třídy Jan Babinec, i jemu patří moje díky,“ děkuje Olga Síbrtová a dodává: „Nesmím ale zapomenout na člověka, který celou akci zorganizoval a koordinoval a kterým je má paní zástupkyně Mgr. Markéta Martinů. Bez její angažovanosti by akce, na níž byly propojeny všechny složky naší školy, nikdy nevznikla. Patří jí za to velké poděkování.“

Vánoční besídka byla příjemným společenským zpestřením adventního času. Společné setkávání dětí, rodičů a pedagogů k fungování školy neodmyslitelně patří a my věříme, že i rok 2023 přinese mnoho dalších příležitostí pro budování přátelských vzájemných vztahů mezi školou a rodinou.

Bc. Hana Horáková