Informace o nové organizaci pěveckého sboru a možnostech dalšího přihlašování

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o změně v organizaci našeho školního pěveckého sboru. MgA. Jiří Najvar už nebude od druhého pololetí učit hudební výchovu v naší základní škole. Nadále s ním však budeme spolupracovat coby s učitelem První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice.

Z tohoto důvodu jsme museli nějakým způsobem vyřešit fungování našeho školního pěveckého sboru. Ten bude dále existovat, musíme jej ale převést pod hlavičku ZUŠ MIS Music. Co tato změna přinese?

Sbor se rozdělí na dvě oddělení:

  • pro děti od 6 let (které dosáhly 6 let k 1. září nebo které dosáhly 6 let k 1. únoru – nástup od druhého pololetí) – pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ – středa 14:00–14:45;
  • pro žáky 3. až 9. ročníku ZŠ – středa 14:50–15:35.

Nově se budou moci přihlásit i děti z MŠ a také žáci ZŠ. Sbor vedený pod hlavičkou ZUŠ nese navíc i možnost získat vysvědčení o absolvování ZUŠ, což se žákům může později hodit například při přijímacím řízení na střední školy.

Také rodiče stávajících zpěváků musí své děti do nově organizovaného sboru přihlásit, a to zde.
(elektronická přihláška/přihláška ke studiu/Obor: hudební/Studijní zaměření: Pěvecký sbor/Pobočka: Lichnov)

Účast ve sboru se stane vzděláváním dítěte (nikoliv jako doposud zájmovou činností), a s tím souvisí i platba školného 300 Kč za pololetí – info o školném zde

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na MgA. Jiřího Najvara, a to buď prostřednictvím e-mailu jiri.najvar@gmail.com, nebo na telefonním čísle 721 213 734.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová