Projekt Lichnov: Pošli to dál pokračuje. Šesťáci s prvňáčky společně potvrdili, že v lichnovské škole táhneme za jeden provaz

logo Moravskoslezského kraje

Středa 1. února 2023 byla pro první třídu a šesté třídy dnem plným překvapení, příjemných chvil a společných zážitků, které navazovaly na prosincový stmelovací pobyt ve Vanaivanu. Ve škole totiž znovu ožil projekt Lichnov: Pošli to dál, tentokrát projektovým dnem Společně táhneme za jeden provaz.
„Šesťáci si jako patroni prvňáčků vymysleli pro své mladší kamarády pestrou směsici úkolů a soutěží, které byly rozmístěny různě po škole. A tak prvňáčci museli překonat přesouvání kostek pomocí provázků a gumičky, zvládnout zavazování tkaniček, lovit obrázky v týmech, hledat rozdíly na obrázku, poslepu kreslit nebo si zapamatovat různé předměty,“ popisuje úkoly v prostorách školy třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.


Ale to nebylo zdaleka vše. „Rozhodli jsme se využít i útočiště školní zahrady a rozmístit úkoly také tam. Žáci zde nachystali skákání přes švihadlo, napodobování chůze zvířat, překážkovou dráhu, lovení rybiček z vody, trefování do terče šiškou, kdy museli prokázat dobré komunikační dovednosti, neboť jeden měl zakryté oči a druhý jej navigoval,“ líčí venkovní část programu třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková s tím, že prvňáčci nebyli na úkoly sami, neboť byli rozděleni do skupinek společně se svými velkými kamarády z šestky. Na závěr společného dne si všichni dohromady namalovali ve skupinkách svého patrona.


Přestože byla venku docela zima a foukal vítr, žáci si užili spoustu legrace, navzájem se zase o něco více poznali a možná vznikla i nová kamarádství.
„Velké poděkování patří třídním učitelům šestých ročníků Ivaně Michaličkové a Danielu Otýpkovi a také asistentce pedagoga Michaele Bačové, kteří našim šesťákům pomohli s koordinací úkolů a jejich přípravou. I díky jejich spolupráci se společná akce vydařila,“ chválí organizaci zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a má program projektu Lichnov: Pošli to dál na starosti.


„Starší žáky baví připravovat úkoly pro ty mladší, díky tomu se učí spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, ale také zodpovědnosti za svěřené úkoly. Při plnění úkolů si následně uvědomují, že ne všechny děti si ihned ví rady, proto jsou připraveni jim pomáhat, navést je. Komunikují přitom nejen s prvňáčky, ale i mezi sebou, aby se vše zdárně podařilo,“ dodává Martina Bílková.
Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková