Šesťáci a sedmáci už vědí, jak zachránit tonoucího

I v letošním školním roce proběhly ve spolupráci s plaveckou školou Laguna záchranářské kurzy pro šesté a sedmé ročníky. „Na frenštátském krytém bazéně si žáci během dvou lekcí mohli vyzkoušet celou řadu aktivit ve vodě i mimo ni. Kromě zábavy pod vodou čelili desetiminutové zkoušce vytrvalosti nebo si vyzkoušeli samotnou záchranu tonoucího. Na souši se zase dozvěděli, co dělat, když opravdu taková, pro nás všechny naprosto nepředstavitelná situace, nastane,“ popisuje realizaci kurzu tělocvikářka Mgr. Martina Bílková, která záchranářský kurz pro žáka zajistila.

A co bylo připraveno pro neplavající? Ani ti nebyli ochuzeni o celou řadu zajímavých aktivit – simulovali totéž, co žáci ve vodě, a nakonec získali teoretickou přípravu. Všichni žáci zakončili kurz testem, v němž si mohli ověřit nabyté znalosti.

„Myslím, že hlavně plavající žáci si ve vodě užili spoustu zábavy a naučili se novým věcem. Tento kurz vnímám jako důležitý, protože nikdy nevíme, co nás může potkat,“ sděluje Mgr. Gabriela Mynářová, třídní učitelka VII. B.

A žáci VI. B doplňují: „Nejvíce nás bavilo plavání v tričkách a záchrana figuríny. Myslíme, že jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.“

Bc. Hana Horáková