Družina si připomněla velikonoční tradice i tradiční zdobení vajíček v lichnovském muzeu

V úterý 4. dubna 2023 přijala naše školní družina pozvání do místního Muzea vystěhovalectví. Na děti čekala velikonoční výstava a průvodkyně Mgr. Alena Dobečková se svým doprovodným programem, který sestával z povídání o Velikonocích a jarní pohádky.

„Díky poutavému vyprávění se žáci dověděli, co by nemělo chybět na velikonočním stole a jaké zvyky je dobré o Velikonocích dodržovat. Paní Jarmila Heimerlová zase žákům ukázala tradiční zdobení velikonočních vajíček pomocí voskové techniky a povyprávěla jim, jak jezdí ukazovat tuto techniku i na zahraniční trhy a jarmarky, protože třeba v Rakousku takové zdobení neznají, tam jsou zvyklí jen vajíčka polepit nálepkami,“ popisuje zajímavosti z návštěvy muzea vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

„Děkujeme paní Dobečkové za pozvání a paní Heimerlové za ukázku dnes už vzácné techniky zdobení vajíček. Návštěva lichnovského muzea byla zajímavým zpestřením družinkových aktivit v předvelikonočním čase,“ uvádí závěrem Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková