Pod vedením Samuela Fojtů si druháci a třeťáci vyrobili vlastní dřevěné modely aut

Druhákům a třeťákům přijel v pondělí 6. května 2024 představit a ukázat práci se dřevem a dřevěnými modely truhlář a modelář Samuel Fojtů ze Zubří. Ten pravidelně jezdí do škol učit děti pracovat s návodem a jak podle něj sestavit či slepit určitý výrobek. Na konci programu si každý žák druhé a třetí třídy odnesl domů vlastnoručně vyrobený model auta.

„Žáci si nejprve napočítali potřebný počet určitých dílků a podle plánku je postupně slepovali lepidlem,“ stručně vysvětluje pracovní postup třídní učitelka třeťáků Mgr. Lenka Bartoňová. Když už někteří měli svou práci hotovou a zbyl jim čas, začaly ve třídě vznikat různé stavby z delších dřevěných lišt, které si přinesl Samuel Fojtů s sebou. 

Prostřednictvím práce s plánkem a dřevem žáci procvičují prostorovou orientaci, učí se číst v návodu, dodržovat přesný postup, být trpěliví, pečliví, trénují také jemnou motoriku. „Každý nakonec nelehký úkol zvládl a svůj slepený model auta Rožnováček i s vlekem si žáci hrdě odnesli domů. Děkuji panu Fojtů za jeho čas a inspiraci,“ dodává ještě závěrem Lenka Bartoňová.

Akce se uskutečnila díky podpoře z projektu Šablony. Více o projektu se dozvíte zde.

Mgr. Ing. Martina Havlíková