Pošli to dál: Výtvarné kejkle se nesly v duchu boje dobra a zla

Inspirací pro letošní Výtvarné kejklování, které se uskutečnilo během měsíce dubna, byl boj dobra a zla v klasických pohádkách. Žáci první, šesté a osmé třídy se s přirozeností sobě vlastní pustili do čarovného kejklování, kde zlo bylo temné a nebezpečné a dobro v sobě neslo světlo naděje a zvítězilo. Výtvarným kejklováním malé umělce provázela výtvarnice a učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

Letošní výtvarné kejklování realizované v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál bylo inspirované klasickými pohádkovými příběhy, kde rozlišení obou elementů – dobra a zla – je pro děti jasné. „A tak jsme se ponořili do světa Karkulky, Růženky, Sněhurky, princů, černokněžníků, ježibab, draků, kouzelných koňů a tak dále. Ukázali jsme si, jak je v pohádkách dobro i zlo znázorněno a jak si s tímto námětem poradili různí umělci od Artuše Scheinera, Jiřího Trnky, Josefa Lady, Zdeňka Milera a Zdeňka Smetany po Pavla Čecha a další moderní autory,“ přibližuje pohádkové výtvarné kejklování Petra Stoklasová.

U menších dětí mělo dobro a zlo konkrétnější podobu – princové, princezny, draci, u větších žáků byl viditelný posun již do abstraktnější polohy, kdy chápou tyto dva proti sobě stojící elementy již v širších souvislostech a jejich složitosti. Jedno však měli žáci společné, a to přání, aby zlo bylo poraženo. „Projevilo se to ve výtvarných dílech tím, že ačkoliv některé práce byly hodně temné, v každé se objevuje alespoň paprsek naděje,“ prozrazuje k vzniklým dílům výtvarnice.

„Na závěr našeho kejklování jsme věděli, že zlo je nutné, když už ne úplně odstranit z našich životů, tak alespoň eliminovat na minimum a že v tomto boji nejsme sami. Tak jako v pohádkách se objeví hrdinovi pomocníci, tak i v životě jsou lidé, kteří nám zlo pomáhají překonat. Stačí se jen pozorně kolem sebe podívat. Tak snad se nám to bude dařit,“ uzavírá výstižně Petra Stoklasová.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun.

Mgr. Ing. Martina Havlíková