Den rodiny: Oslava pro děti ze školky a jejich blízké se vydařila

Zpěvem a tancem naši nejmenší v kulturním domě v Lichnově oslavovali Den rodiny. Akce pro rodinné příslušníky, ale i širší veřejnost se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2024 odpoledne a děti se svými učitelkami se na ni připravovaly už dva měsíce předem. Vedle vystoupení dětí bylo připraveno také pohoštění a aktivity na stanovištích.

Děti na oslavě Dne rodiny recitovaly básničky, zpívaly písničky a předvedly i muzikálové taneční vystoupení. „Přípravu na svůj velký den si děti užily, věděly totiž, že překvapí a potěší své nejbližší. Poslední generální zkouška se uskutečnila dopoledne před vystoupením,“ prozrazuje ze zákulisí příprav učitelka mateřské školy Ivana Hosová.

Oslavu Dne rodiny zahájila zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která přivítala všechny přítomné. Následovalo už samotné vystoupení, které uváděly učitelky mateřské školy.

Pro rodiče si naši nejmenší připravili navíc kytičku karafiátů v květináči a ozdobily ji vlastnoručně vyrobenou květinou a srdíčkem s jmenovkou.

„Program se dětem velmi vydařil a byly odměněny zaslouženým potleskem. Na závěr vystoupení děti svým rodičům předaly kytičku,“ pokračuje dále Ivana Hosová.

Po slavnostním vystoupení se rodiče i děti občerstvili v kavárně pohoštěním, které připravili rodiče a vybraní žáci základní školy pod vedením učitelky vaření Mgr. Moniky Čempel. Při volné zábavě a aktivitách na stanovištích si děti vyzkoušely své schopnosti a obratnost.

Na přípravě a organizaci akce se podíleli nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také pracovníci obce a rodiče dětí. „Děkuji obci Lichnov za umožnění konání oslav Dne rodiny v kulturním domě s veškerým potřebným zázemím. Velké poděkování patří manželům Kellerovým za slavnostní atmosféru, přípravu ozvučení a nasvícení celého vystoupení. Děkujeme také všem rodičům, kteří přišli podpořit své děti, ale také těm, kteří přispěli do naší kavárny. Díky patří učiteli informatiky Michalu Karbanovi a jeho spolupracovníkovi z šestého ročníku Honzovi Babincovi za technické zajištění celé akce a Spolku rodičů a přátel školy za finanční příspěvek na dárek pro rodiče,“ s díky vyjmenovává ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která neopomněla v závěru rovněž vyzdvihnout práci pedagogů mateřské školy: „Zvlášť velké poděkování patří všem učitelkám mateřské školy a asistentce pedagoga, které celý program s dětmi připravily. Zapomenout nemůžeme také na mou zástupkyni Markétu Martinů, která organizaci této velké akce zaštiťovala.“ Všechny pedagožky obdržely jako malé poděkování kytičku.    

Mgr. Ing. Martina Havlíková