Děti ze školky putovaly zpátky do pravěku. Život pralidí se jim moc líbil

Školní rok zakončily obě třídy naší mateřské školy výletem. A výjezd do resortu Bílá byl skutečnou symbolickou tečkou za deseti měsíci ve školce – děti se svými učitelkami totiž vyrazily až poslední den, v pátek 28. června 2024, kdy už školáci dostávali vysvědčení.  

Na děti čekal tematicky laděný program nazvaný Zpátky do pravěku. „Po příjezdu do areálu přivítala návštěvníky paní vedoucí, která celou skupinu seznámila s programem. Poté se děti občerstvily a posilnily svačinkami a dobrůtkami ze školky i z domova a hned vzaly útokem stánky se suvenýry, který byl plný neodolatelných plyšáčků a hraček,“ přibližuje zahájení programu výletu po příjezdu na Bílou učitelka ze třídy Motýlků Nikola Klacková.

Animátoři přivítali děti s maskotem Sluníčka a hudbou s písní Sluníčko, sluníčko. Následně přivítali děti, seznámili je s tím, co je čeká a rozdělili je do tří skupin. „Dětem se moc líbilo, když jim namalovali obličeje, aby se z nich rázem stali pravěcí lidé. Jaký byl život v pravěku si mohli vyzkoušet na třech stanovištích,“ popisuje další dění učitelka ze třídy Sluníček Ivana Hosová.

Na prvním stanovišti čekala na děti velká nafukovací bublina, na níž si děti zaskákaly a plnily úkoly, které jim animátor v roli vedoucího tlupy zadával. Děti se dozvěděly, jak si pralidé sháněli potravu, a užily si při tom spoustu legrace.

„Dětem se líbilo i druhé stanoviště, které bylo – coby pravěká jeskyně – bohatě vyzdobeno modely mamutů a pralidí. Zcela nepravěce se děti mohly společně s animátory vyfotit. A naopak v duchu zcela pravěkého tvoření si vyrobily ozdobný náhrdelník,“ popisuje další aktivity Nikola Klacková.

Třetím stanovištěm byla lanová dráha, na jejímž konci naskočily děti na pomu a proletěly se nad velkou pastí na mamuty. „I přes původní obavy dráhu zvládly a chtěly si ji vyzkoušet znovu,“ uvádí dále Ivana Hosová s tím, že na závěr se všichni rozloučili písní Pralidi, kterou se děti v průběhu celého programu naučily.

„Díky dobré náladě a písničce adresované Sluníčku nám celou dobu přálo počasí. Déšť nás zchladil až při nástupu do autobusu. Výlet se nám všem hodně líbil a moc rádi bychom se na Bílou vrátili,“ shrnuje závěrem své dojmy Nikola Klacková.

Školního výletu se děti zúčastnily s podporou Spolku rodičů a přátel školy, který přispěl na autobusovou dopravu částkou bezmála ve výši pět tisíc korun.

Mgr. Ing. Martina Havlíková