Zpátky v čase. Děti ze školky putují do středověku

Holky a kluci z naší mateřinky se v letošním roce zúčastňují různorodých zajímavých aktivit. Mezi ně patří i zajímavé povídání o dobách minulých, které pro ně paní učitelky připravily v rámci projektového vzdělávání.  

„V mateřské škole nám vyrostl velký středověký hrad a děti prožívají období středověku s rytíři a princeznami i různými řemesly,“ popisuje aktivity učitelka mateřské školy Bc. Daniela Spěváčková. Na děti tak v měsíci únoru čekala hradní slavnost plná hudby, her a soutěží. 

„Naším cílem je projektové vzdělávání, které děti podněcuje k tomu, aby získávaly informace z různých zdrojů – od rodičů, z internetu, z časopisů i z encyklopedií. Každé dítě se tak podílí na plánování třídního vzdělávacího programu,“ popisuje způsob vzdělávání v mateřské škole učitelka a dodává: „Je pro nás důležité, aby se děti učily nejenom slovy, ale i zážitky a vlastní zkušeností.“

V dalším putování středověkem se děti seznámí také s tvory z dávných časů. Určitě se mají na co těšit.

Bc. Markéta Dejová