Informace z mateřské školy: nová výše platby za školné pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
od 1. září 2019 dochází k navýšení platby za školné, a to na 300 Kč měsíčně.

Žádáme Vás o využívání bezhotovostní platby za školné a vzhledem k navýšení platby rovněž o případnou změnu trvalého příkazu z Vaší banky. 

Více informací k uvedenému naleznete zde:

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                             

                                                                        Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.,
vedoucí učitelka MŠ