Spolupráce s Jiřím Najvarem: Ve škole můžeme nabídnout výuku hry na klavír

Vážení rodiče,
naše škola má možnost navázat spolupráci s klavíristou, hudebním skladatelem, dirigentem a sbormistrem Jiřím Najvarem, který je lichnovským rodákem a opět se do obce vrátil. V rámci této spolupráce můžeme po školním vyučování nabídnout našim žákům výuku hry na klavír. Rádi bychom zjistili, zda by byl o naši nabídku mezi rodičovskou (a samozřejmě také žákovskou) veřejností zájem.

V případě, že byste chtěli své dítě do výuky přihlásit, prosím kontaktujte mne písemně do 5. září 2019 na e-mailové adrese olga.sibrtova@zslichnov.cz. V případě Vašeho zájmu bude na začátku září svolána schůzka, kde bychom dohodli konkrétní podrobnosti spolupráce. 

Více informací o Jiřím Najvarovi naleznete na jeho webových stránkách http://jirinajvar.com/.

Přeji Vám hezké dny a Vašim dětem pohodový závěr prázdnin.  

Mgr. Olga Síbrtová