Úklid kolem školy jsme zvládli na jedničku

Začátek školního roku vzalo osazenstvo základní školy v Lichnově opravdu z gruntu. Poněvadž sami žáci, ale i učitelé se snaží začít s čistým štítem, chtějí mít čisto taky kolem sebe. Proto třetí školní den, tedy ve středu 4. září 2019, přicházeli žáci a zaměstnanci s velkým nadšením a chutí do školy, aby společnými silami uklidili kolem celé budovy a jejího okolí. Této brigády se zúčastnili všichni žáci prvního i druhého stupně.

Baťůžky tentokrát nebyly plné učebnic a sešitů, ale dětiv nich měly schované pracovní rukavice a někteří z žáků v nich skrývali dokonce i pracovní nářadí! S velkou vervou se všichni povolaní pustili do úklidu kolem školy. Z malých i velkých, mladších i starších se rázem stali zodpovědní brigádnici. Co děti ze základní školy dělaly, nám pověděla vedoucí celé akce Mgr. Lenka Matulová, třídní učitelka třetího ročníku: „Pleli, kopali, obrývali, zalévali květiny, zametali a sbírali shnilá jablka.“ Lehčí práce dostal za úkol první stupeň a ty komplikovanější činnosti měl provést stupeň druhý. „Dokončovacích složitějších prací se vzorně chopili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku, vázali starý papír, vypletou trávu a shnilá jablka vyváželi na kolečkách do kontejnerů,“doplnila učitelka Lenka Matulová. 

„Po celý den nás provázela dobrá nálada a udělali jsme dost práce,“ dodala pyšně Lenka Matulová. Příjemně překvapily i některé děti, které zhodnotily tento den slovy: „Alespoň to tu máme zase pěkné.“ Jiní se vyjadřovali k atmosféře při práci: „Bylo fajn, super.“ A spokojení žáci i učitelé po dobře odvedeném díle odcházeli na zasloužený oběd.

Bc. Hana Horáková