Ukliďme svět! Ukliďme Česko! Ukliďme Lichnov! Tak zněla výzva i pro naše žáky

Ukliďme svět – ukliďme Česko! Tak se nazývá dobrovolnická úklidová akce, která probíhá po celé České republice. S velkým zapálením se připojila i základní škola v Lichnově. V pátek 20. září 2019 poučili žáky jejich třídní učitelé o bezpečnosti práce a poté se celý druhý stupeň shromáždil před školou. Tam už na ně netrpělivě čekala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová se svou zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou. Obě pronesly k dětem krátkou zahajovací a zároveň motivační řeč, kterou velkou akci odstartovaly. „Počasí žákům docela přálo, tak jsme moc rádi, že si z úklidu neodnesou promočené věci, ale dobrý pocit, že udělali prima věc,“ uvedla ředitelka školy. Žáci vyfasovali rukavice a pytle, na jejichž pořízení se podílela obec a organizátoři akce Ukliďme Česko. Našli se však i takoví, kteří se na úklid vybavili z domova – gumáky, rukavicemi a pytli na odpad.

Učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek, který tuto akci školy zaštiťoval, uvedl: „Po dohodě s vedením obce jsme se rozhodli, že žáci prvního stupně se úklidové akce nezúčastní. Jsou to přeci jen malé děti a škola ručí za jejich bezpečnost. Zato z druhého stupně se zapojili všichni, a to včetně vyučujících.“ A kudy vedly kroky úklidové čety? „Od pana starosty jsme dostali pověření, že máme uklidit odpad kolem Lichnovského potoka od čistírny odpadních vod až po křižovatku s Bordovicemi. Tento úsek jsme opravdu prošli a častokrát jsme našli všelijaké poklady,“ doplnil s úsměvem Petr Černošek.  

Práce se musely konkrétně rozvrhnout, protože daný úsek byl docela dlouhý. „Žáci byli rozděleni do dvou skupin – první skupinu tvořili žáci šestého a osmého ročníku, ti měli zadaný úsek od školy k čistírně odpadních vod, druhou skupinu tvořili sedmáci a deváťáci, ti měli na starost úsek od školy k Bordovicím,“ prozradila Mgr. Bohdana Hutyrová, třídní učitelka osmé třídy. 

Holky i kluci se skutečně činili a nepořádkové poklady sbírali poctivě. Ze všech stran se ozývalo nadšeně: „Hele, tam dole něco je?!“ „Počkej na mě, půjdu ti pomoct.“ A to nám potvrdila i Mgr. Petra Stoklasová, třídní učitelka devátého ročníku: „Musím je všechny pochválit. Kromě břehů někteří žáci vlezli dokonce i pod most a tam byly teprve poklady! Další se brodili potokem a našli vodoměrnou lať, kovové pružiny nebo obal od tabletu!“ Kromě těchto úlovků žáci zažili i pár vzdělávacích chvilek. „Jedna věc nás opravdu překvapila. Zjistili jsme, že v místním potoce žijí raci říční a velcí pstruzi,“ dodala Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Zušlechtění okolí Lichnovského potoka se moc povedlo. Všichni odcházeli spokojeně s pocitem, že udělali něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí, zároveň si pro příště možná rozmyslí, zda pohodí jakýkoliv odpad do veřejného prostoru. 

Bc. Hana Horáková