Druhé kolo ekoworkshopu je za námi

Už jsme vás informovali o tom, že zástupci devátého ročníku se zúčastnili speciálního ekologického wokshopu v Ostravě na Střední škole teleinformatiky. Tam si žáci mohli vybrat téma pro zpracování prezentace, kterou pak přednesou při druhé příležitosti. 

Naši školu ve středu 28. listopadu reprezentovala Tereza Šulganová, která si zvolila téma Odpady – neodmyslitelná část našich životů. Jak žákyně postupovala při práci, přiblížil učitel Ing. Petr Černošek, který žákyni na workshop doprovázel. „Tereza vypracovala dotazník k třídění odpadů a ten předložila žákům z osmé a deváté třídy. A také se ji podařilo získat další informace i od lichnovského pana starosty.“ 

Práce hodnotila porota zastoupená odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Klasifikovala soutěžící ve dvou skupinách rozdělených podle škol – základní a střední školy. Mezi základními školami zvítězil tým z Hnojníku a mezi studenty byla nejlepší Obchodní akademie Český Těšín. Výhercům blahopřejeme a naší žákyni děkujeme za účast!

Bc. Hana Horáková