Mikuláš na mateřskou školku nezapomněl

Když zase po roce navštívil děti z mateřské školy Mikuláš, tak byl určitě mile překvapen. Děti z mateřinky si pro něj a pro své rodiče, babičky, dědečky, sourozence a další příbuzné a kamarády připravily ve čtvrtek 5. prosince 2019 malé vystoupení v kulturním domě v Lichnově. 

Mikuláše jako každým rokem doprovodil i čert a anděl a společně obdarovali děti, paní učitelky a chůvu malými balíčky. „Chtěla bych poděkovat za občerstvení, o které se postaral Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci se sedmou třídou naší základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Čempel. Program dětí se vydařil a všichni odcházeli spokojeni,“ zhodnotila proběhlou akci vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis. Celé vystoupení fotil opět fotograf Karel Fiala, který na úplný závěr nafotil vánoční rodinné foto. 

Následující den v pátek si děti sdělovaly své zážitky z vystoupení a samozřejmě také to, co našly v balíčku. Na otázku, co dostaly od Mikuláše, svou odpovědí exceloval Ríša ze třídy Sluníček: „Dostal jsem papání.“ „Jsme rádi, že si děti odnesly příjemný zážitek, a budeme se těšit na další společné setkání,“ uvádí dále vedoucí učitelka. 

„Za úžasné vystoupení dětí, organizaci akce a celkové zpříjemnění adventního času pro všechny nejbližší dětí z naší mateřské školy, kteří se přišli se zájmem na vystoupení podívat, děkuji celému týmu školky, který se na přípravě již tradiční mikulášské akce podílel, a dále sedmákům a deváťákům, kteří se postarali o prodej občerstvení a také zajištění Mikuláše, čerta a anděla,“ poděkovala závěrem za akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková