Vánoční tradice jsme zakončili návštěvou tří králů

Děti ze školky i žáci školy se po Vánocích opět setkali ve svých třídách a hned první den po návratu z prázdnin na ně čekalo překvapení. Stejně jako je v předvánočním čase navštívili Mikuláš se svým andělským a čertovským doprovodem, v pondělí 6. ledna 2020 do jednotlivých tříd v mateřince i ve škole zavítali tři králové spolu s andělem. Doprovodil je lichnovský pan farář Mgr. Dobromil Zifčak a pracovnice Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm Anna Čechová.

Tři králové dětem zazpívali koledu a spolu s panem farářem jim představili smysl své cesty do Betléma. Rovněž jim představili dary, kterými obdarovali narozeného Ježíška: zlato, kadidlo a myrhu. A jak sbírka probíhala, popsala vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. „Tři králové se nám představili a dětem řekli, co přinesli Ježíškovi. Baltazar donesl kadidlo, kterým ovoněl celou školku. Dětem se návštěva tří králů, které nám ztvárnili mladší žáci základní školy, velmi líbila i proto, že dostali od andílka sladký bonbónek.“

Po návštěvě školky se tři králové vydali mezi školáky. Těm už pracovnice Charity představila také Tříkrálovou sbírku, která letos oslavila dvacet let svého trvání. Některé děti a jejich paní učitelky do sbírky také přispěly. Ve škole se vybralo celkem 2 767 Kč, čímž se škola podílela na celkovém lichnovském výtěžku ve výši 76 485 Kč. 

Výtěžek ze sbírky použije frenštátská Charita na podporu paliativní péče. 

Bc. Hana Horáková