Darujme knihy do školní knihovny! Oslavme svátek darování knih

Milé děti, vážení rodiče, 
14. únor není jen svátek zamilovaných, ale i Mezinárodní den darování knih. Probíhá po celém světě a jeho posláním je darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet jejich zájem o knihy. Byli bychom rádi, kdybyste se rozhodli tento svátek oslavit, a to darováním knihy do naší školní knihovny. 

Ve škole pracujeme na podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti, která není důležitá jen pro výuku českého jazyka, ale napříč všemi předměty, celým vzdělávacím procesem a životem vůbec. Naučit se dobře číst, rozumět textům, získávat z nich informace, správně je interpretovat, vyhodnocovat, přemýšlet o nich a vyvozovat závěry je cílem, ke kterému bychom se žáky měli dojít. Čtenářskou gramotnost lze nejlépe rozvíjet přes budování vztahu dětí ke knihám, rozvíjení lásky ke čtení. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli k Mezinárodnímu dni darování knihy připojit. 

Dalším je rozvoj naší školní knihovny. Ta v současnosti prochází rekonstrukcí a do budoucna bude sloužit nejen jako knihovna, ale také jako moderní odborná učebna a místo pro odpočinek dětí s knihou mezi dopoledním a odpoledním vyučováním či o přestávkách, místo, které budou pravidelně navštěvovat naši nejmenší ze školky či odpoledne děti ze školní družiny. Knižní fond ve škole je ovšem zastaralý, a tak pracujeme na jeho postupné obnově. K tomu, aby děti rády četly, je nutná nabídka vhodných a zajímavých knih. S šesťáky jsme se proto zapojili do kampaně Rosteme s knihou, jejíž součástí je Souboj čtenářů, jedenáctý ročník čtenářské soutěže pro žáky šestých tříd. Díky tomu jsme získali pětadvacet zajímavých titulů pro čtenáře školního věku. 

Při rozšiřování knižního fondu o kvalitní a zároveň atraktivní tituly pro děti nám můžete pomoci i Vy, a to tak, že škole darujete knihu. Vyberete ji sami, nebo se budete řídit tím, co Vám doporučí Vaše děti. Kniha nemusí být úplně nová, ale ani by neměla být poškozená. Může se jednat o jakýkoli titul, výběr je jen na Vás, samozřejmě s ohledem na věk dětí – tedy od tříletých ve školce až po patnáctileté v deváté třídě. Do knihy můžete napsat Vy nebo Vaše dítě vlastnoruční věnování a následně ji stačí předat třídní učitelce. 

Darovat knihu do naší školní knihovny můžete kdykoliv od 14. února, kdy si připomínáme Mezinárodní den darování knihy, až do konce března, který se slaví jako Měsíc knihy letos už pětašedesát let. 

Využijme této krásné příležitosti k tomu, abychom udělali radost někomu dalšímu. Podpořme naše čtenáře ve škole. Za Vaši pomoc Vám děkujeme! 

Mgr. Ivana Michaličková
Mgr. Olga Síbrtová