Ve škole přednášela logopedka o vadách řeči a školní úspěšnosti

Ve středu 5. února 2020 se v naší škole uskutečnila odborná přednáška pro veřejnost. Pozvání přijala Mgr. Petra Sztuchlíková, která představila více než dvěma desítkám zájemců z řad rodičů, pedagogů i veřejnosti téma Vady řeči a školní úspěšnost. „Když jsme s paní ředitelkou ladily pozvánku na akci, pousmála jsem se nad spojením klinický logoped s mnohaletou praxí. V té chvíli jsem si svou praxi v duchu spočítala a potvrdila jsem, že skutečně jako klinický logoped pracuji už více než dvacet let,“ řekla v úvodu Petra Sztuchlíková, která má svou ambulanci, kam dochází děti i dospělí klienti, v Kopřivnici.  

Posluchači se dověděli široké spektrum informací, ale paní logopedka nezůstala pouze u výkladu teorie. Uvedla i praktické příklady jak s danou problematikou pracovat. A tak posluchači zjistili, co je například fonematický sluch, že jej mají už děti v předškolním věku a lze s ním pracovat a cvičit ho, nebo zda je zkřížená lateralita velký problém a jak s ní pracovat. 

Kromě velmi zajímavého výkladu si mohli návštěvníci prohlédnout i různé pomůcky, které s sebou přednášející přinesla. Patřily mezi ně nástroje usnadňující nejen čtení, například knihy od Šárky Jechové, ale třeba i nástroje k procvičení sluchu, jako je pexeso pro uši. Ke konci povídání následoval prostor pro otázky posluchačů. 

„Moc mě těší zájem návštěvníků o přednášku paní logopedky. Ráda jsem ve škole spolu s rodiči přivítala i učitelky z bordovické mateřské školy, které mezi nás zavítaly,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která zároveň zve zájemce na další přednášku: „Na přednášku o vadách řeči volně navazuje další, která se uskuteční zvlášť v naší a zvlášť v bordovické školce. Přednášet bude tentokrát zkušená učitelka první třídy Mgr. Markéta Martinů na téma Školní zralost a připravenost. V Lichnově se přednáška uskuteční ve středu 26. února 2020, v Bordovicích pak v úterý 10. března 2020. Budeme se opět těšit na hojnou účast.“

Bc. Hana Horáková