Vzdělávání o Komenském trochu jinak: Ve škole jsme si připomněli výročí Učitele národů

Ve středu 12. února 2020 zavítal do lichnovské školy pan Radek Palacký s programem vztahujícím se k Janu Amosi Komenskému, protože právě letos si připomínáme 350 let od jeho smrti. Tato akce byla určena pro žáky osmé a deváté třídy.

„Všichni jsme očekávali podrobný životopis s letopočty, ale přednáška byla ve skutečnosti úplně jiná,“ uvedla Lucie Hubeňáková, žákyně osmé třídy. První část přednášky byla sice zaměřená na život Učitele národů, ale žáci sami museli bádat, objevovat, přiřazovat – například časovou osu znázorňovala šňůra natažená od okna až k umyvadlu. Na tu bylo nutné doplnit důležité mezníky v životě Jana Amose Komenského, ale, jak žáci přiznali, úplně snadné to nebylo.

„Ve druhé části jsme se zaměřili na naše vlastní životní události – nechyběl pracovní list, prezentace na počítači, video o šťastné rodině“, zmiňuje některé body další osmačka Bibiána Gilarová. 

Žáci z osmé třídy si z programu odnesli to, že se nemají vzdávat a jít za svým snem. Žáky z deváté třídy nejvíce zaujala Komenského myšlenka: „Vše na tomto světě se dá napravit jedině láskou. Jinak je to nemožné.“

Bc. Hana Horáková