Známe nový termín přednášky o inkluzi ve Frenštátě

V minulosti jsme informovali veřejnost o konání přednášky Inkluze – proč (ne)funguje ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato byla později přesunuta z důvodu nemoci přednášející. Nový termín, kdy se přednáška uskuteční, je úterý 7. dubna 2020 v 16 hodin. Přednáška s diskusí proběhne v prostorách Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

„Na setkání budeme diskutovat o cílech a výhodách inkluzivního vzdělávání. Přiblížíme si, čím je charakteristická inkluzivní škola, společně se zamyslíme nad inkluzí v českých podmínkách. Budeme sdílet zkušenosti a příklady z praxe,“ informovala školu Mgr. Kristýna Nováčková, koordinátorka vzdělávacích aktivit v Místním akčním plánu ORP Frenštát pod Radhoštěm. „Setkáním bude provázet Mgr. Zuzana Vanysacker. Absolventka oboru sociální práce má zkušenosti z neziskového i soukromého sektoru a státní správy. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých, profesnímu vzdělávání sociálních pracovníků a inkluzi. Má zkušenosti z oblasti rozvoje soft-skills tedy komunikace, spolupráce, a rovněž manažerských dovedností. V současné době spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování,“ dodává Kristýna Nováčková. 

Mgr. Olga Síbrtová